top of page

Start a rozvoj podnikání


Víme, že začátky mohou být těžké a může být obtížné vědět, odkud začít. To je proč jsme tady.

Chceme vám pomoci s přípravou na start a poskytnout podporu při zakládání a rozvoji vašeho podnikání. A navíc, naši byznys mentoři jsou zkušení podnikatelé, kteří jsou připraveni pomoct s jakýmkoli problémem nebo otázkou, se kterou se můžete setkat.

Díky naší službě můžete získat pomoc při zpracování podnikatelského plánu, hledání finančních zdrojů, navazování kontaktů v oboru a dalších činnostech potřebných pro úspěšný start.

A když už začnete podnikat, naši mentoři vám budou k dispozici pro rady a podporu v rozvoji.

bottom of page